Om

Copyright © 2004-2011 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle titler, copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i og tilknyttet til Software Product (herunder men ikke begrænset til eventuelle relevante medier, billeder, foto, animeringer, videoer, lyd, musik, tekster og applets, der er inkluderet i Software Product), de medfølgende vejledninger og andre dokumenter og online- eller elektroniske dokumenter, hvis de findes (samlet " Software Product") ejes af Synology Inc. Medmindre det gives en udtrykkelig skriftlig licens fra Synology Inc., repræsenterer disse bestemmelser ikke en licens til nogen af ovenstående rettigheder.

Copyright ©

Ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til multimediefiler, herunder men ikke begrænset til, billeder, videoer, musik, netværksvideoer og elektroniske filer, der er lagret med de programmer, der leveres med Software Product af brugeren, ejes af brugeren eller andre tredjeparter.